حکایت عشق ...

درباره بلاگ
حکایت عشق ...

از پیــر مـــردی پرسیده اند
" عشق " چند حرف دارد ؟
گفـت : چــهــار حـــرف ...
بـه او خندیدند و رفـتـنـد ...
پیر مرد زیر لب هایش , " حسین " میگفت ...

یا حسین ...

- - - - - - -
پرسه های ذهن م در دنیای کوچک خیال م
دل نـوشت هـایی را به ارمغان می آورد کـه
آنها را در اینجا نشر میدهم ....

به امید گوشه چشمی ...

- - - - - -
برخی!
از مطالب با "خونِ دل" نوشته می شوند
لــطـفـــاً بــا "اشــکِ چشــم" بخـوانـیــد

- - - - - -

نشر مطالب بی ذکر منبع بلا مانع است ،
حلالِ جانتان ...

کربلایی باشید

راوی

۱۷ مطلب با موضوع «ائمه :: امام زمان (عج)» ثبت شده است


تــو مرا چشم در راهـی ...

و من ، در بیراهه های دلم ...

سر گردان ...


اغثنی یا مولای

یابن الحسن ، نگاهی ...

عاشق
گناه کردن یعنی
خـنـده هـای شیطــان
و گریه های امام زمان ت !
.
و گناه نکردن یعنی
خشم شیطان
و لبخند رضایت امام زمان ت!
.
کدام را می پسندی ؟!

گناه نکنیم ...!
یا مولای اغثنی ...
عاشق


امام زمان(عج) را

مجـــازی

دوست داشته باش !

مجازی ...!

تـوضیح نوشت


تــو را دوست داشتـــن

کار هرکسی نیست ...!


اغثنی یا مولای...

عاشق

دعای توسل میخواند

وقتی به این فراز می رسد

یا وَصِیَّ الحَسَنِ وَ الخَلَفَ الحُجَّةَ و...

" یا وَجیهاً عِندَاللّهِ اِشفَع لَنا عِندَاللّه "

بغض می کند و با خود مرور می کند ...

مگــر او کــم شفاعتمان را کـرده است ؟!

.

یا بن الحسن ...

عاشق

دعای توسل که میخوانم ...

حاجتم تویی ... تویی ... تویی...

.

می شود

خودت را به من

بدهی ؟!

.

یا بن الحسن دریاب آقا ...

عاشق

داشت نماز می خواند
در میان نماز این فکر به سرش زد که
اگر امام زمان امروز ظهور می کردند
نماز را پشت سر ایشان می خواند...
و آهی که در میان نماز می کشد ...+ و چه زیباست

بعضی از فکرها ، حتی در میان نماز ...


آقا دریاب ...

عاشق

سال 61 هجری

به حسین بن علی نامه دادند که حسین جان

یک کلام ، تو عشق مایی ... بیا ...

او هم رفت ولی ...

با عشق های آبکی مواجه شد و جز نامردی چیزی ندید...

...

حال ؛ سال 1435 میگوییم

یک کلام ، یابن الحسن ، تو عشق مایی ... بیا ...

و اگـر ، او روزی بـیـایــد

ما چکار خواهیم کرد ؟

...


من را در به در خودت کن

یا بن الحسن ...

عاشق
این روزها
مسخره کردن نام شما
شده است
سوژه یی برای عکاسان !!
.
.
آقا بیا ، تا زندگی ام
معنا بگیرد ...
.
بــــیــــــا ... !
عاشق