حکایت عشق ...

۳ مطلب با موضوع «شهدا» ثبت شده است

به نام آن 175 نفر ...حالا تویی و دریای رحمت الهی ..
و
من هستم و غرق در گناهانم
.
چقدر غواص بودنمان با هم
متفاوت است ...
.
.
ماهی جای ش در آب است
نه خاک ...
.
.

۶ نظر
عاشق

الکی مثلا من ...

دیشب بابا

برای من

یک عروسک خرید ...

.

.

الکی مثلا من بابا دارم ...

امضا : دختر شهید

.

.

دختر ها بابایی اند ...

۱۰ نظر
عاشق

دل بسته !

هرچه دل بسته تر شوی ، دنیاییت بزرگ تر می شود ...

دنیا هم اگر برای ت بزرگ شود ، که واویلا ...


+ آدمی است دیگر ، گاهی دلش گیر میشود برای این و آن !

شهید از دل بستگی های خود بُریــد !
آنگاه ، به سوی معبودش پر کشید ...

+ مانده ام
خدا عاشق من است ، یا من عاشق خدا ؟

آسمانی ام کن ...
عاشق