.

أیْن الْقُلُوبُ الّتی وُهِبَتْ لله ...

کجایند دل های به خدا پیش کش شده؟!

نهج البلاغه / خطبه 144

.

قول هایم...

به خدا ...

پوچ از آب

در آمدند ...

آن وقت که ... شیطان ...

با دنیا !

به سراغم آمد ...

.

.

چقدر آدم بدبخت است!

گاهی ما(من) خدا را به شیطان می فروشیم!

خوش به حالت شیطان !

چقدر تو ، همراه داشتی در این دنیا !

.

.