حکایت عشق ...

۱۷ مطلب با موضوع «کربلا :: ام المصائب» ثبت شده است

کاش... تو نبودی ...

کاش

کلاً ، از همان اول

زینب(س) ، متولد

نمی شد ...


+ زینب و یه مشت حرامی ...

همین


ح س ی ن

۴ نظر
عاشق

حیران کربلا !

تو رفتی ...

و جانی که ...

از تن زینب هم

رفت ...

.

بعد از تو ، زینب ت ...

در به در کوچه های کوفه و شام می شود ...

نرو ...


ح س ی ن

۱ نظر
عاشق

به خاطر زینب ، نرو ...


زینب (س)
تمام قوای ش را جمع کرد
و فریاد زد ...
من بی تو می میرم حسین ...
نرو ...

امان از دل زینب (س)


۰ نظر
عاشق

عمه ی سادات ...ما نمی دانستیم بانو جان
 که حرمــت پایگاه تجمع یاران آخرالزمانی
امام زمان(عج) خواهد شد...

+ دلم در دمشق است ...
کلنا عباسک یا زینب(س)
عاشق

صحرای خاطره انگیز ...


کـاروان را به سوی مدینه روانه کرده اند

فقط از جمع شان کودکی کم شده ...!


تمام صحرا برای زینب(س) خاطره انگیز است

تازیانه ، سیلی و ... دوباره در مقابل چشمانش نمایان می شوند

خدا لعنت کند زجر را ... زخمی که او زد هیچ کس نزد ...

می گویند وقتی کودک را از میان صحرا برگرداند

گِــره خـورده بـود ، چند تارِ مــو به دستانش...


درک نمی کنیم داغ های زینب (س) را...

بانو ببخشمان اگر همچنان نفس میکشیم ...

امان از دلِ زینب (س)

یا حسین

عاشق

لباسِ مشکیِ عزای تو ...ماه محرم به عشق حسین(ع)رختِ مشکی بر تن کرده ایی
ماه صفر را ؛ برای خاطرِ ، دلِ زینب (س) بر تن کن ... !

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
خب یعنی چه ؟
ما حتی با لباس مشکی هایمان هم ، می توانیم کار فرهنگی کنیم !
این روزها که مردم فراموش کرده اند محرمی بوده و دردی بوده و داغی و ...
این رخت مشکیٍ من و شماست که میتواند زنده نگه دارد ، یاد آنها را در جامعه فراموش کار ما !
زنـان و خـاندان رسول خدا (ص) تا یک سال بعد از واقعـه کــربلا ، لبــاس مشکی بر تــن داشتند !
چقــدر خــوب است مـا هم حداقل در دو مــاهِ محرم و صفر لباس مشکی برتن داشتــه باشیــم !
امـام رضا(ع) فـرمـوده اند :
«رحم اللَّه عبدا احیا امرنا»
 رحمت خدا بر آن کسى که امر ما را، مطلب ما را زنده کند.


+ لباس مشکی شما ؛ زنده نگه میدارد ، تمام مصیبت ها را ...
رحمت خدا بر شما ...
یا حسین
عاشق

مُصیـبَةً مـا اَعْظَمَـها...

زیـارتِ عـاشـورا را ، که خوانده ایی ؟
میدانی این فراز به کجا اشاره دارد ؟
مُصیـبَةً مـا اَعْظَمَـها وَ اَعْظَمَ رَزِیَّتَها
فِى الْاِسْلامِ وَ فى جَمیعِ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ...

الشام الشام الشام ...


+ دارد کم کم نزدیک می شود ...
+ شـام ، داغ میزنــــد بر دل م ...
امان از دلِ زینب (س)
یا حسین
عاشق

غرورِ شما جریحه دار نمی شود ؟

غرورِ بانویی
میان 
ازدحام شکست ...

+ فکرش را کنید
 جایگاهتان روزی در آغوش فرستاده ی خدا باشد
و آن همه عظمـت داشته باشید
رویِ تان را آفتاب هم ندیده باشد
و روزی دِگـر در بازار شام بدتـرین
اهـــانت هـا بـــه شمــا بشـــود
بــــــی معـــجــر بـــــشـویـــــــد
اطرافتان همه هل هله کنن
بــــزنـــن و رقـــاصــی کنــن
شما را به یکدیگر نشان بدهند
و ...
غرورِ شما جریحه دار نمی شود ؟
امان از دل زینب (س)
یا حسین

عاشق

خوش داشتند حرمتِ آل الله را ...بــا آل الله بــه بــدتـــرین وجــــه بـــرخـــورد کـــردنــد
مسلمان نماها می خواستن به آیه خدا عمل کنند :
" اشدا علی الکفار رحما بینهم... "


+ وقتی در روضه ها میگویند ، اهلِ بیتِ حسین(ع) را
بـــی معجـــر بیــن حــرامیــان برده اند ؛ انگاری جانم
می خواهد از تن م برود !
  کاش بمیرم ...
+ زینب(س) و یه مشت حرامی ...
یا حسین
عاشق

عطشِ کاروان ...


آسمان از شـدتِ گــرما ، آتش می زد بر دلِ کاروان
کودکان هم ، تشنه و بی تاب ، منتظرِ قطره ایی آب
یــزیـدیان هـــم در آن سمــت ، مـشغــولِ ریختنِ آب
بـــر رویِ ســـَـــر و تــنِ اســـب هــــای خــــــــود !!
ولی ...

 +دلِ زینب (س) را بیشتر این صحنه ها می سوزاند
امان از دل زینب (س)
یا حسین
عاشق