إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ


آری
خسران زده ام
برای آنکه باید می ماندم پای تو
ولی نماندم ...

+ اِرحم من رأس ماله الرّجاء ...

+ بروید و بخوانید این سوره را ، با معانی اش ...
ستارالعیوب