پرواز کردن ربطی به بال ندارد
دل می خواهد
دلی به وسعت آسمان
دل را باید آسمانی کرد ...

+ تقدیم به آنانی که بالی نداشتن ولی
راه آسمان را یافتند...
+ شب جمعه گره خورده است با کربلا
شهدا را یاد کنیم تا آنها یادمان کنند ...
یا حسین