وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ ...


می شود ... برای تو ...
خط بکشم بر رویِ ...
خواسته های ... دلم ...
.
.

عاشق شوید  ؛ عاشق خدا ...
دنیا با تمام سختی ها و لذت های ش ، می گذرد
صبر کنید ، و به او در سختی ها اعتماد داشته باشید.
.
.
» و به خاطر پروردگارت صبر کن.
مدثر 7