زینب (س)
تمام قوای ش را جمع کرد
و فریاد زد ...
من بی تو می میرم حسین ...
نرو ...

امان از دل زینب (س)