#بیدار_باش ... !
برای خدا بیدار باش ... که او ...
گمشده های وجودی ات را ، هنگام
#سحر به تو باز خواهد گرداند ، و...
درونت #لبریز می شود از حضور او .
.
ما #خودمان را گم کرده ایم که اگر...
می یافتیم ش ، یک نفر هزار چندین سال
#منتظر نمی ماند تا بشر خود فروخته !
به خود بیاید تا او هم رخ بنماید و زمین را
غرق در #عدالت و #عشق و #مهربانی کند ...
.
ما در #جستجوی بسیاری از چیزها !
به چه مکان هایی که نرفته ایم !
فارغ از اینکه ، #یابنده خداست
و #گمشده دلمان و مکان ، سجاده نماز
و زمان ، سحرهای دلدادگی ست ...
.
خوشا به حال آنان که ...
فِی الاَرْضِ مَجْهُولُونَ، وَ فِی السَّماءِ مَعْرُوفُون هستند !
دعا کنید که به دعایتان ، محتاجیم ...
.
.
ما می خواهیم !
اراده می کنیم !
می توانیم !
اما ... #درد نداریم ... !
و بیخیالیم !
.
#برای_خدا_زندگی_کنیم ...
.