وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی ...

توشه برگیرید...
قرار نیست اینجا بمانیم ...!
مقصد جای دیگری ست ...


> توشه بگیرید که بهترین توشه تقواست...
بقره 197