این جمـعـیـت عظیــم را که می بینی

به ایــن فـکر میکنی که مگر می شود

پسر فاطمه(س)(عج) در بین مان نباشد

شایــد از کنــارش گـذشته بـاشی و

متوجه ش نشده باشی , مانند همیشه ...!


+ تو هم پیاده میایی به کربلا , میدانم

اربعینِ حسین(ع) آغاز شور آخرالزمانی توست ...

یا حسین