دلتنگی ... ؛ آدم را آرام آرام ، نا آرام می کند...

السلام علیک یا حضرت عشــق

دلتنگِ دلتنگم ...

+ می آیم به سوی ت , به زودی ...

-

و لعن الله اُمَّة قتلتکم

چطور دلشان آمد تو را بِکُشند حسین ؟!

یا حسین