رسـم عـجیبی ست ...
عاشورا که تمام میشود
  تمام شده است انگار ، مصیبت هایمان ...
چرا مردم ما نمیدانن ، تازه آغاز درد های ماست ؟

 + شهر دیگر بوی محرم نمی دهد ...

+ درد هرچه که باشد درد است

آدم را از پای در می آورد ...

امان از دل زینب (س)

یا حسین