وَ إِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ

أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا

أَنِّی أُحِبُّکَ ...


اگر در دوزخم افکنی

به دوزخیان اعلام خواهم کرد که

تو را دوست دارم...

#مناجات_شعبانیه

.

#رسوای_دوزخم_من ..!