شب های حرمت رو دوست دارم
صفای حرمت رو دوست دارم
هوای حرمت رو دوست دارم
تو رو دوست دارم ...

+ مجنون شب های حرم حسینم
هر شب در رویای حرم حسینم ...

چه بهشتی ه کربلات ...