وَقَالَ إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّی سَیَهْدِینِ...

امید دارم همچنان ...
به راهِ تو ...
صراط العشق ...


»و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم می‌روم، 
و او #حتماً مرا راه می‌نماید.
صافات 99

این شب ها برویم سمت او ... و خودمان را...
بیاندازیم در آغوش رحمتش ...
او خودش می داند چکار کند...
او کارش را بلد است...