عجیب ترین چیزی که من تا به حال دیده ام

این بوده که چرا بعضی ها اینقدر

دیر دلشان برای امام زمان(عج) تنگ میشود.

شهید صدیقی


+ من دلی برایم نمانده ، تا تنگ شود برایتان

...

اغثنی یا مولای