فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّی لَکُم مِّنْهُ نَذِیرٌ مُّبِینٌ
.
فرار کنید...
به سوی خدا ...
چه آغوشی ...
بهتر از آغوش او ...

.
.
لذت عاشقی با خدا را امتحان کنید ...
 عاشق شوید ؛  عاشق خدا ...
چقدر خوب هست که چون تویی را دارم.
.

> پس به سوى خدا بگریزید که من

 شما را از طرف او بیم ‏دهنده‏اى آشکارم.

الذاریات 50