قرار بود دلی داشته باشیم  به #وسعت_آسمان هایی که ، پهناوری اش را جز خدا نمی داند

و چشمانی چون دریا ،که هنگام رنج و خطا متلاطم شود ...

آغوشی که گرمای آن ، هر دل سرد شده ای را آرام کند

قدم هایی که جز در راه رضایت خالق نرود

و دستانی که جز گره گشایی مخلوق نداند

.

اما #ارمغان_دنیا چشمانی بود که کویر را  در خود جای دادند و دلی که سنگ را از رو بُرد !

آغوشی که خود ،سرد بود و قدمی که به جاده های خاکی کشیده شد و دستانی که چگونگی غارت بندگان را خوب دانست...

.

ـ أَوَلَمْ یَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ 

انسان‌ ندیده‌ است‌ که‌ ما او را از نطفه‌ آفریدیم‌ که‌ آشکارا سرکشی‌ می‌کند؟

یس/۷۷

#سرکش_نباشیم !

#دل_بدهیم و #عشق_بگیریم ...