سلام
برخی از مطالبی که می خوانید ، شاید در گذشته نیز آن ها را خوانده اید
دلیلش هم انتقال نوشته های گذشته ، از کانال تلگرامی که داشته ام ، به وبلاگ هست ...
کاش از همان ابتدا ، همین جا می ماندیم !
تا این که ، مهاجرِ شبکه های اجتماعی شویم !