تــو مرا چشم در راهـی ...

و من ، در بیراهه های دلم ...

سر گردان ...


اغثنی یا مولای

یابن الحسن ، نگاهی ...