‎یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ

پولِ کم می دهیم و

آشِ فراوان می خوریم !

.

یا مبدل السیئات بالحسنات ...