طواف می کنند فرشتگان

حریمت را ... با چادر مشکی

چادری که یادگار ؛ مادرتان است...حضرت فاطمه معصومه (س) نمونه کامل عفت، حیا، علم و تقوا بودند

و در عین جوانی از نظر عبادی، علمی و سیاسی نقش خود را

به خوبی در جامعه ایفا کرده و با حرکت به سوی حفظ حریم ولایت و امامت

نشان دادند که زن در همه عرصه ها می تواند، فعال باشد....


چادرت را قدر بدان ...

بانو ... نگاهی ...