مولا جان
قلب من ...
با یاد تو ، می تپد ...

یا مَوْلایَ بِذِکْرِکَ عاشَ قَلْبی...
ابوحمزه ثمالی