حسین(ع) جان

وقتی تک تک رگ های ت را می بریدند

پــیــش خـود نــگــفــتــن

تو  ، دختر داری ؟


یا حسین