حکایت عشق ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت ابالفضل» ثبت شده است

دل م و دل ت ...

تو آنچنانی که دل م میخواهد

مرا آنچنان کن

که دل ت میخواهد...


+ دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت ...

یا حسین

عاشق

کاشف الکرب

بــه عبـاس (ع) لقـب "کاشـف الکــرب " دادنـد

از بلندای نِی هم که حـواس ش به کاروان بود
زینب(س)دل ش قـرص بــود و غمی نـداشت

+ سری بلند هست در مقابل زینب (س)...

+ تمام زندگی م رو مدیونِ دست های تو هستم

عباس(ع) جان ...

محتاج هستم به دعایتان .
یا حسین
عاشق