حکایت عشق ...

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت رقیه» ثبت شده است

رقیه ی هجده ساله !


چقدر رقیه (س)

بوی فاطمه(س)

می دهد ...

.

سه ساله ی ، هجده ساله !

.

حیف بود اگر در کربلا

همچون فاطمه ایی نبود ...!


یا ح س ی ن

۰ نظر
عاشق

معنی کلمه ی بابا ...

هر لغت ، برای خود معنایی دارد!

در شـام ،‌ معنی کلمه ی " بابا "

" سیلی " است ... !!


 + دخترکی از بس سیلی خورد

دیگر نمی تواسنت بگوید بابا ...

یا حسین

عاشق

هم بازیِ رقیه(س) ...


کودکانِ شامی با یکدیگر بازی میکردند
رقیه(س) نیـــز ، بـا آنهـا هـم بــازی شد
ســهـــمِ رقـیــــه(س) در ایـــن بــــــازی
ســـــنــــــــگ خـــــــوردن بـــــــــود ...

+ آنقدر سنگ خورده است ، از لابه لای نِی ...
فهمیدنِ حالِ رقیه (س)درد دارد !!
یا حسین
عاشق

داغ دلِ زینب (س) ...در دلِ زینب(س) ، نــوازش ماند
نـوازشِ رقیـه(س) را مـی گـویم
هر کجا را که ، لمس می کرد
یـا کبـــود بـود ، یـا سوخـتـــه !

 + تا بـه حـال جایی از بدن ت , کبود شده ؟ یا سوخته؟!
اگر کسی حتی اطرافش را دست بزند , چه می گویی ؟!
حالا یک دختر سه ساله را تصور کن , ببین او چه می کشد
امان از دل زینب (س)
یا حسین
عاشق