حکایت عشق ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دلتنگ» ثبت شده است

دلتنگی ...

من ...
اینجا...
تو را...
 فریاد میزنم...

ح س ی ن ...

دلتنگی ...
۷ نظر
عاشق

دلِ آسمانی ...

آسمان شهرمان این روز ها همچون آسمان دلـم می بـــارد ...


باران می بارد تا دوباره بر تن بی روح شهر ها

جان دوباره ایی ببخشد و لطف خالق را برساند

به گوش بندگان ناشکرش که گاهی فراموش میکنند

او را ...


امــا دلـم مـی بارد ، بـرای دل خـودش !!

دل است دیگر ، گاهی میگیرد و می بارد

رحمتت را شکر ...

عاشق