- گفتم از مَهدی چه خبر ؟!

گفت : #منتظریم تا که بیآید ...

- گفتم برای تعجیل در ظهورش چه می کنی؟!

گفت : #دعا ...

-گفتم : مردم کوفه نیز برای دیدار با اباعبدالله هم نامه های بسیار نوشته اند و هم دعاهای بیشمار کرده اند اما لحظه آمدنش هیچ کس #یار_نبود ، چون پشت دعا و نامه هایشان #نه_حرکتی بود و #نه_قیامی بلکه فقط از سر #تکلیف و رهایی از بندِ ظلم ، که آن هم ساخته و پرداخته ی خودشان بود ، دعوت از امام کردند اما در انتها به ایستادن در مقابل امام زمان خویش رضایت دادند !

+ مردم کوفه بیشتر از آنکه علاقه به آزادی داشته باشند ،  زیر سایه #ظلم و #جهل بودن را می پذیرند  چون عافیت طلبی در دنیا را به جنگ در مقابل ظلم ترجیح می دهند ...

.

#حرکت_کنیم ...