تو آنچنانی که دل م میخواهد

مرا آنچنان کن

که دل ت میخواهد...


+ دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت ...

یا حسین