حالا فهمیده ام کلمه عشق هم گاهی کم می آورد 

این جا بین الحرمین است 

چیزی فراتر از عشق...

امشب آخـرین شب حضور جسمانی مان است

از فردا دل مان اینجا باقی خواهد ماند و بس...

دعاگو هستم...

یا حسین