ابتدای هر بهشتی

پایانِ جهنمی است !


فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا

الشرح/۵