وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا .
.
دل از همه بِکَن ...
دلت را خانه ی یکی کن ...
خانه ی خدا ...

.
.
عاشق شوید ٰ؛ عاشق خدا ...
دل کندن از دیگران خیلی سخت است ،
ولی اگر دلبرت خدا باشد ... آسان است...
.
.
» و نام پروردگارت را یاد کن و از همه بِبُر و به او بپیوند ...
مزمل 8