چه مدت است که در فضای مجازی زندگی می کنید ؟! 
حتما دوستانی دارید که نه تصویری از آنها دیده اید و نه صدایی از آنها شنیده اید !
ولی...دوستشان دارید...بهشان علاقه مندید...حواستان به آنها هست...گاهی آنقدر دلتنگ می شوید که نمی شود حتی روزی با او ، صحبت نکرد ... اگر با او صحبت نکنید انگار چیزی گم کرده اید ... دوست ندیده ... حتی صدایش را نشنیده ... دوست مجازی ...!خودم که اینگونه هستم ... دوستان زیادی دارم که ندیده ام آنها را و نه شنیده ام صدایی از آنها را ... و چقـدر زود بــه زود دلم برایشان تنــگ می شود ... بعضی از دوستان مجــازی ، چقــدر خوبن ...
بگذریم ... خواستم بگویم ...بیایید ... امام زمان (عج) را هم در حد یک دوست مجازی دوست داشته باشیم ...

او را هم مجازی دوست داشته باشیم!

چقدر رفاقت با امام زمان خوب است ...
اگر هر روز با یاد او چشمانت را باز کنی ...
و شب ، چشمانت را با یاد او  ، ببندی ...
-
برای فرج دل هایمان ... دعا کنیم ...

اغثنی یا مولای ...