دلــم را

جلوتر فرستاده ام

رفـتــه است

جا بگیرد ...


+ تمامِ بهشت ، بوی چادر مادرم ، زهرا(سلام الله علیها)را می دهد ...

یا زهرا