پدرت ، کنارِ پیکرت ، تــا ، شد

ای عصـــای پـــیــــریٍ پـــدر !


 + جلو چشم های یعقوب ، گرگ ها یوسف را دریدند ...

« آخرین عضو تو وقتی به حرم آید شکر
  مـادرت نیست بگویم پسرت را آوردند »

یا حسین