چشم های علمدار که بسته شد

چشـم های ؛ حــرامیــان بـاز شد

در بـازار دنبال کنیز مـی گشتند...


+ مرگ را بیشتر می پسندم

تا اینگونه نوشتن .....

امان از دلِ پسر فاطمه (س)

یا حسین