اگر می ماندن کوفیان پای لبیک شان به حضرت عشق (ع)
دیگر کرب و بلا نبود !
حال اگر من و تو می ماندیم پای لبیک مان به پسرِ فاطمه(عج)(س)
دیگر این ، انتظار هم نبود ...


لبیـک های ت را به امام زمان ت بشمار ...
سیلی هایی را هـم که زده ایی بشمار ...
لبیک ها بیشتر است یا سیلی ها ؟

به من و تو بستگی دارد آمدنش ...