امشب دل م کربلا میخواهد ...

برای کربلا رفتنمان ، یک آه کافی ست

آه حسین ....


گوش بدید


+ حسین جان من مانده ام و یک دنیا آه ...
در به در شده ام ارباب ...
یا حسین