شب ها برای‌ ، کرب و بلایی شدن م
 ماه کافی ست !
 آنقدر که چشم نــوازی مـــی کند ...

+ ماهِ آسمان دلم شده ایی عباس (ع) ...

+ گاهی خورشید ، دل گرمی ش ماه می شود ...!
حسینعلیه السلامدل ش به عباسعلیه السلام گرم است ...
یا حسین